GÓI TÌM KIẾM

900,000 đ / tháng

phí khởi tạo: 1,000,000 đ

Phí trả cho Google: tuỳ theo mục tiêu quảng cáo

Quảng cáo trên Google tìm kiếm

cài đặt quảng cáo bám theo khách hàng

Đề xuất từ khoá

Viết nội dung quảng cáo

Tối ưu chiến dịch

Cài đặt Google Console

Cài đặt Google Analytics

Báo cáo chiến dịch qua hệ thống

GÓI HIỂN THỊ

900,000 đ / tháng

phí khởi tạo: 2,000,000 đ

Phí trả cho Google: tuỳ theo mục tiêu quảng cáo

Quảng cáo trên Google hiển thị hoặc YouTube

Quảng cáo hiển thị hình ảnh , video trên hàng ngàn website đối tác của Google

Quảng cáo bám theo khách hàng

Viết nội dung quảng cáo

Thiết kế 1 bộ banner quảng cáo

Tạo kênh YouTube

Tối ưu chiến dịch

Báo cáo chiến dịch qua hệ thống

Cài đặt Google Console

Cài đặt Google Analytics

GÓI SHOPPING

900,000 đ / tháng

phí khởi tạo: 3,000,000 đ

Phí trả cho Google: tuỳ theo mục tiêu quảng cáo

Quảng cáo trên Google tìm kiếm, YouTube, Gmail và Google khám phá

Tạo Google Merchant Center

Tối ưu dữ liệu Google Shopping

Quảng cáo bám theo khách hàng Tối ưu chiến dịch

Báo cáo chiến dịch qua hệ thống

Cài đặt Google Console

Cài đặt Google Analytics