Gói cơ bản

900,000 đ / tháng

phí khởi tạo: 1,000,000 đ

Ngân sách: từ 3tr đến dưới 20tr

Quảng cáo trên Google tìm kiếm

Đề xuất từ khoá

Viết nội dung quảng cáo

Tối ưu chiến dịch

Báo cáo chiến dịch qua hệ thống

Cài đặt Google Console

Cài đặt Google Analytics