Start

Dành cho các website cơ bản

160,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

3 GB STORAGE

unlimited BANDWIDTH

Start+

Dành cho các website cơ bản

205,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

5 GB STORAGE

unlimited BANDWIDTH

Start++

Dành cho các website cơ bản

287,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

unlimited BANDWIDTH

7 GB STORAGE

Business

Dành cho website doanh nghiệp

410,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

10 GB STORAGE

unlimited BANDWIDTH

Business+

Dành cho website doanh nghiệp

480,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

unlimited BANDWIDTH

15 GB STORAGE

Professional

Dành cho website chuyên nghiệp, lưu lượng truy cập lớn

575,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

17 GB STORAGE

unlimited BANDWIDTH

Professional+

Dành cho website chuyên nghiệp, lưu lượng truy cập lớn

600,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

unlimited BANDWIDTH

20 GB STORAGE

Ecommerce

Dành cho website thương mại điện tử, chuyên dụng cho bán hàng online

825,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

23 GB STORAGE

unlimited BANDWIDTH

Ecommerce+

Dành cho website thương mại điện tử, chuyên dụng cho bán hàng online

900,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

unlimited BANDWIDTH

25 GB STORAGE

Ecommerce++

Dành cho website thương mại điện tử, chuyên dụng cho bán hàng online

999,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

unlimited BANDWIDTH

30 GB STORAGE

VIP

Dành cho website hoạt động tần suất cao

1,150,000 đ / 1 tháng

unlimited BANDWIDTH

1 WEBSITE

40 GB STORAGE

VIP+

Dành cho website hoạt động tần suất cao

1,250,000 đ / 1 tháng

1 WEBSITE

unlimited BANDWIDTH

50 GB STORAGE